Kirjeäänestys tulee mahdolliseksi vaaleissa

16.4.2016

SUOMI­SEURA RY 7 ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI TIEDOTUSVÄLINEILLE

Julkaisuvapaa heti 15.4.2016

Kirjeäänestyksen valmistelu alkaa Suomen hallitus on huhtikuussa pitämässään kehysriihessä kohdistanut kirjeäänestyksen aloittamiseen yhteensä 1,12 miljoonan euron rahoituksen vuosiksi 2018 – 2019. Kirjeäänestys on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2019 eduskuntavaaleista lähtien. Kirjeäänestyksen tarkoitus on parantaa ulkomailla asuvien ja tilapäisesti oleskelevien äänioikeutettujen äänestysmahdollisuuksia. Kehysriihipäätöksen myötä oikeusministeriö voi aloittaa kirjeäänestyksen käyttöönottoon johtavan lainvalmistelun sekä tarvittavien tietojärjestelmien kehittämisen. Suomi­Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat 15 vuoden ajan kampanjoineet kirjeäänestyksen sallimiseksi ulkosuomalaisille. Ulkosuomalaisten äänestysprosentti on pysynyt noin 8 – 12 prosentissa. Syynä tähän ovat pääasiassa pitkät ja kalliit matkat äänestyspaikoille erityisesti pinta­alaltaan suurissa maissa. Ulkosuomalaisia äänioikeutettuja on yli 242 000. Ulkokansalaisten kirjeäänestys on käytössä ainakin 47 maassa, muun muassa Ruotsissa. Ruotsin ulkokansalaisten äänestysprosentti on kirjeäänestyksen käyttöönoton myötä noussut 8 ­ 10 prosentista viimeisimpien Ruotsin vaalien 41 prosenttiin