Sairausvakuutus

Sairausvakuutus SGK-vakuutus

Sairausvakuutus on pakollinen alle 60 vuotiaille oleskeluluvan hakeneille ulkoimaalaisille. Muutoin on syytä huolehtia matkustajavakuutuksen voimassaolosta oleskelun aikana.

*************************

"Maassamme jatkuvasti asuvat ulkomaiden kansalaiset, jotka eivät kuulu oman maansa lainsäädännön mukaisesti sairausvakuutuksen piiriin ja jotka ovat asuneet Turkissa yhtäjaksoisesti vuoden, rekisteröidään lain 60. luvun 1 § (d) kohdan mukaisesti Yleisen sairausvakuutuksen piiriin." (Ote kirjeestä eräälle suomalaiselle yksityishenkilölle)

*************************

Uusi terveysvakuutuslaki esillä ulkomaalaiskomission kokouksessa 6.2.2012

 

Riitta Lindholm osallistui yhdistyksemme edustajana Ulkomaalaiskomission kokoukseen 6.2.2012.


Kokouksen puheenjohtajana toimi Abdullah Karaoglu. Kutsuttuna asiantuntijavieraana oli Sami Bey SGK-toimistosta. Kokoukseen osallistui useita kansallisuuksia; englantilaisia, belgialaisia, hollantilaisia, ruotsalaisia, suomalainen, venäläisiä sekä Akdeniz yliopiston edustaja ulkomaan asioiden osastolta ja Alanyan kaupungin toimihenkilöitä.

Heti kokouksen alussa kävi ilmi, etteivät minkään maan konsulaatit olleet saaneet virallista tiedotusta terveysvakuutusasiasta ( SGK-vakuutuksesta).

Englannin konsulaatti on ollut aktiivisin ja käy jatkuvaa keskustelua Turkin viranomaisten kanssa. Silti heilläkään ei ole lopullista vastausta kysymykseen, täytyykö Englannin kansalaisten ottaa tämä vakuutus. Paikalla olleet englantilaiset olivat vahvasti sitä mieltä, että he eivät ota sitä. Se vie kuulemma viikon elämisrahat heidän eläkkeistään.

Painotettiin, että tämä on uusi laki.Se ei ole vielä täysin valmis ja saattaa muuttua.

Yksityiset matka-ja sairausvakuutukset ovat yksityisiä. Ne eivät siis korvaa tätä Turkin valtion yleistä terveysvakuutusta. Vain vieraan valtion antama vakuutus poistaa velvollisuuden liittyä tähän SGK-vakuutukseen. 

Kaikille kansallisuuksille on sama laki ja sama maksu

Laki koskettaa, kun 1v. Turkissa asumista on tullut täyteen. Asuminen katsotaan oleskelulupakirjasta.

Tällä hetkellä vakuutusmaksuja ottaa vastaan vain Halk Bank ja T.C. Ziraat Bank, jotka ovat valtion omistamia pankkeja.

Vain toinen aviopareista rekisteröityy. Toinen puoliso kuuluu samaan vakuutukseen, samoin alle 18v. lapset sekä lukiossa opiskelevat 20v. asti ja yliopistossa opiskelevat lapset 25v. asti. Tämä on siis perhevakuutus.

Vakuutusmaksu ulkomaalaisille on 213 tl /kk.

Vakuutusmaksu turkkilaisille on jaettu kolmeen luokkaan tulojen ja varallisuuden mukaan.

Yksityisvakuutuksilla voi mennä vain yksityissairaaloihin.

SGK-toimistossa on erikseen jonotusnumerot ulkomaalaisia varten ja ainakin Sami Bey sillä osastolla osaa vastata ulkomaalaisia koskeviin kysymyksiin.

Riitta Lindholm

(Ylläpidon kommentti 9.2.2015: Näyttää siltä, että tämä tiedote koskee yli vuoden Turkissa asuvia, ei siis turisteja ja lyhytaikaisesti asuvia).

************************

SGK-vakuutuksen ottaneille tiedoksi

 

SGK-vakuutus on mennyt katkolle haettaessa jatkolupaa ikametille eli oleskeluluvalle. Alanyan ulkomaalaiskomissiosta saadun tiedon mukaan SGK-toimistoa pitää informoida ennen jatkohakemuksen kirjaamista, jotta se pysyisi voimassa hakuaikana.

25.5.2016

*************************​