Rajavartiolaitos

Euroopan Unionin ulkorajojen valvontasopimus ns. Schengen sopimus määrittelee mm. kolmansista maista tulevien henkilöiden matkustusasiakirjat, sekä lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen oleskelun säännökset ja luvat. Osoite on: http://www.raja.fi/ohjeita/matkustusasiakirjat

Otteita Schengen sopimuksen määräaikojen laskemisesta:

"Lyhytaikaisena oleskeluna pidetään enintään 90 päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson aikana tapahtuvaa oleskelua Schengen-alueella. Oleskelua laskettaessa otetaan huomioon kutakin oleskelupäivää edeltävä 180 päivän jakso."

"Oleskeluluvalla tai jäsenvaltion kansallisella D-viisumilla tapahtunutta oleskelua ei pidetä lyhyenä oleskeluna, eikä näitä oteta huomioon uudella laskutavalla tapahtuvaa lyhyen oleskelun aikaa laskettaessa. ..."

"Euroopan Komission sivuilla löytyy lisätietoa lyhyen oleskeluajan laskennasta sekä erillinen oleskeluajan laskuri, joka on yleisessä käytössä
:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm."