Sisäasiainministeriö

Sisäasiainministeriön toimialoja on mm. poliisi, rajavartiosto, pelastustoimi, maahanmuutto, EU-asiat ja kansalaisten yhdenvertaista kohtelua koskevat asiat. Sisäministeriö julkaisee näitä suomalaisten elämään tärkeitä asioita osoitteessa.

http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset