Verovirasto

Verotoimistot Suomessa ovat olleet edelläkävijöitä sähköisen asioinnin kehittäjänä. Asiaan voi tutustua osoitteessa:

http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Sahkoinen_asiointi/Ilmoittaminen_sahkoisesti