Suomen lakikokoelma

Ajantasainen Suomen lainsäädäntö löytyy osoitteesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/